روش استفاده از پالت‌ پلاستیکی

روش استفاده از پالت پلاستیکی بسیار اهمیت دارد. پالت پلاستیکی تماما از پلاستیک ساخته شده که برای بارگیری و تخلیه کالا راحت‌تر است. این پالت‌ها به طور گسترده تولید و استفاده می شود و به عنوان عضوی از صنعت ذخیره سازی و تدارکات نقش بزرگی ایفا می‌کند.

اگر پالت پلاستیکی به درستی استفاده شود، عمر مفید آن را می توان افزایش داد.

پالت‌های پلاستیکی باید با احتیاط استفاده شوند.

اولین نکته: پالت پلاستیکی را باید به آرامی استفاده نمود تا از نیروی ناهموار هنگام فرود جلوگیری شود و منجر به آسیب نشود.

دوم: هنگام استفاده از پالت‌های پلاستیکی برای قرار دادن کالاها، باید آنها را به طور یکنواخت قرار داد تا از انحراف به طرفین در فرآیند بلند شدن و حمل جلوگیری شود.

سوم: برای جلوگیری از عدم تناسب بار با پالت، هنگام استفاده از تجهیزات حمل و نقل پالت پلاستیکی، باید در نظر داشته باشیم که آیا اندازه کالا مطابق با سینی پلاستیکی هست یا خیر.

چهارم: هنگامی که از پالت‌های پلاستیکی برای انباشت استفاده می‌شود، ظرفیت باربری پالت می‌بایست کف مقدار باری که میتواند تحمل کند در نظر گرفته شود.

پنجم: پالت‌های پلاستیکی نباید در معرض نور خورشید قرار بگیرند زیرا باعث فرسودگی و کاهش عمر آنها می‌شود.

روش استفاده صحیح از پالت‌های پلاستیکی

1. پالت‌های پلاستیکی باید در برابر نور خورشید محافظت شوند تا از فرسودگی آنها جلوگیری شود و عمر مفید آن افزایش یابد.

2. هنگامی که پالت روی قفسه است، باید از پالت مخصوص نوع قفسه استفاده شود. ظرفیت حمل با ساختار قفسه تعیین می‌شود و اضافه بار اکیدا ممنوع است. برای جلوگیری از شکستن یا ترک خوردن پالت، خارها نباید به کناره پالت برخورد کنند. اجناس باید به طور مساوی روی پالت قرار داده شوند، روی هم قرار نگیرند و به صورت غیر عادی چیده نشوند. به طور منطقی باید تعیین شود که کالاها چگونه در پالت انباشته شده‌اند.

3. انداختن کالا به داخل پالت پلاستیکی از ارتفاع اکیدا ممنوع است. پالت حامل اجسام سنگین باید روی زمین یا سطحی صاف قرار گیرد.

4. هنگام انجام کار با لیفتراک یا جک دستی، خار شاخک باید تا حد امکان به بیرون سوراخ چنگال پالت نزدیک باشد. خارهای چنگال همگی باید به داخل پالت کشیده شوند و بعد از اینکه پالت به طور پیوسته بلند شد، می توان زاویه را تغییر داد.

5. پرتاب پالت پلاستیکی از جای مرتفع باعث شکستن و ترک خوردن آن می‌شود و اکیدا ممنوع است.

مطالب مرتبط