محصولات

محصولات پرشین صنعت بخشی از زيرساخت زنجیره تأمین مشتريانش است. پرشین صنعت به عنوان تولید کننده پالت پلاستیکی و محصولات وابسته، به اهمیت این محصولات پی برده و به همین دلیل همواره خط تولید خود را به روز نگه داشته است. این مجموعه با همکاری تیمی متشکل از بيش از ۱۰۰ نفر ازمتخصصان رشته‌های پلیمر، صنایع، شیمی، مدیريت، تولید و بازرگانی، آزمایشگاه مدرنی برای کنترل کیفیت محصولاتش راه اندازی کرده است. به پشتوانه‌ی همین تیم، محصولات پرشین صنعت در کشورهای اروپایی و آسیایی چون فرانسه، آلمان، بلژيک، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، انگلستان، ایرلند، امارات، هند و چین استفاده می‌شود.

نوع محصول
test
نوع پالت
فیلتر نوع پالت
نوع باکس
فیلتر نوع باکس
ابعاد
فیلتر ابعاد
بارگیری ثابت
فیلتر بارگیری ثابت

ابعاد

120x80 سانتی متر

وزن

0.5 ± 12 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

جنس

پلی اتیلن

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x800x150 میلیمتر

نوع پالت

استاندارد یورو

وزن

0.5 ± 12 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1000 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

400 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن

ابعاد

120x80 سانتی متر

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x800x170 میلیمتر

نوع پالت

استاندارد یورو

بارگیری متحرک

1000 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

500 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

470 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

وزن

0.5 ± 14 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x800x155 میلیمتر

نوع پالت

استاندارد یورو

وزن

0.5 ± 14 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1000 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

500 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP1

ابعاد

120x100 سانتی متر

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x140 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

بارگیری متحرک

1250 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP2

ابعاد

120x100 سانتی متر

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x150 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

بارگیری متحرک

1250 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

400 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

392 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP3

ابعاد

120x100 سانتی متر

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x150 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

بارگیری متحرک

1250 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

600 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP4

وزن

0.5 ± 14.5 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x157 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

وزن

0.5 ± 14.5 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1200 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

600 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

364 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP5

ابعاد

120x100 سانتی متر

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x157 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1200 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

600 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

473 عدد

PS1

ابعاد

130x110 سانتی متر

وزن

0.5 ± 14.5 کیلوگرم

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1300x1100x150 میلیمتر

نوع پالت

استاندارد پتروشیمی

وزن

0.5 ± 14.5 کیلوگرم

ابعاد فیلتر

130×110 سانتی متر

بارگیری متحرک

1250 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

300کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

320 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین