دومین همایش ملی چشم انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران توسط کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت 1400 برگزار می شود.

این رویداد تا کنون 7 حامی معنوی و 15 حامی مالی داشته است که شرکت پرشین صنعت بهارستان مفتخر است که یکی از حامیان مالی این رویداد باشد.