خدمات 

شرکت پرشین صنعت با توانایی تولید قطعات از 1 کیلوگرم تا 50 کیلوگرم ، دستیابی شما به آنچه درنظر دارید را تامین خواهد کرد.
  • قطعات مرتبط با صنایع خودرو
  • مخازن مکانیزه حمل پسماند
  • انواع پالت های صنعتی و بهداشتی
  • انجام پروژه های متفاوت لوازم خانگی
زنبیل خرید